CANSA | SPAR Tea 2022 – 12 November 2022

CANSA | SPAR Tea 2022 – 12 November 2022

The annual CANSA Tea remains one of the highlights on our calendar – and this year we are continuing the excitement, competition, prizes and gifts that are associated with the occasion. In collaboration with our amazing partner, SPAR, we once again give hostesses and hosts the opportunity to showcase their talents and raise much needed funds for CANSA, continuing our focused support for all affected by cancer. We are also excited to announce our new media partner, Maroela Media, supporting our campaign.

Date: 12 November 2022

Venue: Stellenbosch Town Hall

Programme: 11 00 – 14 00

Entertainment: Rumaques; Gelderbloem and Nadine Blom

Theme

Celebrating the Art of Being a Woman

Information regarding the setting of the table:

Hosts may set up their tables on Friday, 11 November 2022 from 08 00 to 15 00.

The venue provides the following:

 • 1 Round table (1.8 m)
 • 10 chairs
 • 1 Long table (5m)
 • 16 chairs
 • Urns with boiled water (own kettles and urns are not allowed)

The Hostess provides:

 • Own tablecloth
 • Own table decor
 • Own cutlery and crockery
 • Flowers and centrepieces
 • Teatime snacks (minimum of two sweet and two savoury treats)
 • Own tea, coffee and juice

Note: SPAR has been the main sponsor for the CANSA Tea for the past 14 years, and therefore we make a special request that no competitive brands (for example, Woolworths, Pick ‘n Pay or Checkers) be displayed on the day. If you feel the need to use some of these branded items, please remove the packaging and place in another plate. A sponsorship like SPAR is extremely important for the successfull continuation of the CANSA Tea, and we kindly ask you for your cooperation. Information on SPAR products… 

Table Donations

Donation is R250 per seat.  There are two different tables this year, 10 or 16 seats are available at each table.  The total donation per each table is R2 500 for 10 seats or R4 000 for16 seats, payable to your CANSA representative.

If you do not manage to sell all your tickets, please inform CANSA immediately so that guests can be seated at your table. Join hands with CANSA and make a difference in the life of a cancer Survivor.

Host / Hostess Information

If you need any additional information, please feel free to contact your CANSA representative:

Esmeralda Booysen email: ebooysen@cansa.org.za 

CANSA | SPAR Tea 2022 – 26 October 2022

CANSA | SPAR Tea 2022 – 26 October 2022

The annual CANSA Tea remains one of the highlights on our calendar – and this year we are continuing the excitement, competition, prizes and gifts that are associated with the occasion. In collaboration with our amazing partner, SPAR, we once again give hostesses and hosts the opportunity to showcase their talents and raise much needed funds for CANSA, continuing our focused support for all affected by cancer. We are also excited to announce our new media partner, Maroela Media, supporting our campaign.

Date: 26 October 2022 – Pretoria,

Venue: Colosseum Reale, Roodeplaat

Programme: 09:00 to 13:15

Motivational Speaker: Yolanda Bukani (Cancer survivor)

Guest Artists: The Muses

Mistress of Ceremonies: Donna Lee Roberts

Special Guest: Willem Botha

Theme

New Seasons

SPAR will again this year be the driving force behind our CANSA social event. In light of last year’s amazing virtual event success, we are more than ever aware of your creative flair and skill. What makes this year extra special, is that we will meet in person at our new venue.

Table setting

Hostesses and hosts will set a table and provide teatime treats for their guests.

Hostesses and hosts will do their table setting on Tuesday, 25 October 2022 from 8:00  – 18:00.

Upon your arrival, please register at the registration table where you will receive your information package and gift bags for each of your guests which SPAR will provide.

 • All tables must be set by 17:00.
 • Judging is from 15:00 to 19:00.

Experts in the various specialities have been approached and selected to do the judging as per the main criteria. Based on this, various prizes will be awarded as per the category winners.

Information regarding the setting of the table:

The venue provides the following:

 • 1 Round table (1.8 m)
 • 10 chairs and covers (white)
 • White table cloth
 • 1 Long table (5m)
 • 16 chairs and covers
 • Urns with boiled water (own kettles and urns are not allowed)

The Hostess provides:

 • Own tablecloth
 • Own table decor
 • Own cutlery and crockery
 • Flowers and centrepieces
 • Teatime snacks (minimum of two sweet and two savoury treats)
 • Own tea, coffee and juice

Note: SPAR has been the main sponsor for the CANSA Tea for the past 14 years, and therefore we make a special request that no competitive brands (for example, Woolworths, Pick ‘n Pay or Checkers) be displayed on the day. If you feel the need to use some of these branded items, please remove the packaging and place in another plate. A sponsorship like SPAR is extremely important for the successfull continuation of the CANSA Tea, and we kindly ask you for your cooperation. Information on SPAR products… 

Table Donations

Donation is R250 per seat.  There are two different tables this year, 10 or 16 seats are available at each table.  The total donation per each table is R2 500 for 10 seats or R4 000 for16 seats, payable to your CANSA representative.

If you do not manage to sell all your tickets, please inform CANSA immediately so that guests can be seated at your table. Join hands with CANSA and make a difference in the life of a cancer Survivor.

Host / Hostess Information

If you need any additional information, please feel free to contact your CANSA representative:

Pretoria – 012 329 3036 | 083 633 5798

Anita Snyders – email: asnyders@cansa.org.za

Samesyn met Cuppa For CANSA

Engelse Persverklaring

KANSA hou jaarliks die gewilde Cuppa For CANSA (Cuppa)-veldtog regoor Suid-Afrika. Die doel is om gesellig te verkeer en tyd met familie, vriende of kollegas by ’n Cuppa-geleentheid te spandeer en terselfdertyd geld vir KANSA in te samel om sodoende hul sorg en ondersteuningsdienste voort te sit vir diegene wat deur kanker geaffekteer word. Deelnemers kan self so ’n Cuppa-geleentheid hou of dit as ’n gas bywoon.

#CuppaForCANSA, #CANSACares, #CANSACareAndSupport, #TimeToTakeHeartTogether, #FiveRosesSA

Die tema vir vanjaar se Cuppa is ‘Spandeer Saam Hartstyd’ of ‘Time To Take Heart Together’. KANSA se Nasionale Volhoubaarheidsbestuurder Anita Snyders verduidelik, “Na twee jaar van virtuele Cuppa-geleenthede is ons baie opgewonde om met geliefdes, vriende en kollegas bymekaar te kom. Dis nie net om tyd saam te spandeer nie, maar ook om ons harte te wys deur die geveg teen kanker te ondersteun.”

Die tema het ook ’n dieper betekenis wat die mag van samesyn verteenwoordig. “Kanker is nie ’n siekte wat mens alleen kan beveg nie, en kankerpasiënte (Oorwinnaars), geliefdes en versorgers benodig ons ondersteuning en aanmoediging,” voeg Snyders by.

“KANSA nooi jou uit om jou eie Cuppa-geleentheid te hou. Die eerste stap is om op die Cuppa for CANSA-webwerf as gasheer of -vrou te registreer of ’n e-pos aan adewitt@cansa.org.za te stuur – registrasie is oop vir individue en besighede. ’n KANSA personeelvennoot sal jou kontak om jou geleentheid se besonderhede soos die datum en plek te bespreek, asook of jy wil reël dat ’n kankeroorwinnaar of bekende gasspreker daar optree. Die personeellid sal jou ook met uitnodigings en die relevante bemarkingsmateriale help,” voeg Snyders by.

Gashere en -vroue kan geleenthede hou onder vanjaar se tema ‘Spandeer Saam Hartstyd’ of ‘Time to Take Heart Together’ en kan KANSA se aanlyn ondersteuningsgroepe en hulpbronne deel om diegene wat deur kanker geaffekteer word te bemoedig. KANSA is daartoe verbind om diegene wat kanker in die gesig staar van inligting te voorsien, asook daaglikse hulp en die emosionele ondersteuning wat hulle in die gemeenskappe waar hulle woon benodig. KANSA se doel is om te verseker dat kankeroorwinnaars en hul geliefdes nie kanker alleen in die gesig staar nie; dit is hier om hulle deur elke stap van die siekte te ondersteun.

Gashere en -vroue kan ook hulle eie temas kies, of Cuppa gebruik om ’n spesiale dag te vier deur byvoorbeeld ’n ‘Verjaardag-Cuppa’ of ‘Vrouedag Cuppa’ te hou. Die gashere en -vroue kan self besluit hoe hulle dekor, drankies en peuselhappies by die tema aansluit.

KANSA wil vir Five Roses as die amptelike teeborg vir Cuppa for CANSA bedank – hulle borg weereens tee vir elke geleentheid, skep bewusmaking deur middel van hul sosiale media platforms en borg pryse vir vanjaar se Gasvrou-kompetisie.

Beperkte uitgawe Cuppa for CANSA handelsware is te koop beskikbaar en maak die ideale geskenk vir Cuppa-gaste. Die 2022-Cuppa bekers is in vier pragtige kleure, verbind aan die tema, en kos R60 elk. Die pragtige hoofbedekkings kos R55 elk.

Cuppa gashere en -vroue kwalifiseer om vir die nasionale Cuppa for CANSA kompetisie in te skryf en staan die kans om fantastiese pryse te wen insluitend Body Kind sportbra’s geborg deur bounti, asook airfryers  Die gasheer of -vrou wat die meeste fondse insamel wen ook ’n spesiale airfryer.

Snyders sluit af, “Dis geen wonder dat Cuppa For CANSA een van die hoogtepunte op die KANSA-kalender is nie. Die geleentheid bring mense op ’n prettige manier saam en gee aan hulle die geleentheid om ander te inspireer en ’n verskil te maak in die lewens van diegene wat deur kanker geaffekteer word deur ons sorg- en ondersteuningsdienste. Ons hoop dat jy vanjaar jou plaaslike Cuppa-geleenthede sal bywoon.” 

(Vir meer inligting, kontak asseblief vir Lucy Balona, Hoof Bemarking, lbalona@cansa.org.za. Call 011 616 7662 or mobile 082 459 5230).

Together Again with Cuppa For CANSA

Together Again with Cuppa For CANSA

Afrikaans  Media Release

27 July 2022 – Every year, CANSA runs the ever popular Cuppa For CANSA (Cuppa) campaign, across South Africa. The aim is to socialise and have fun with family, friends or colleagues at a Cuppa event while raising funds for CANSA to continue delivering its care and support programmes to those affected by cancer. Participants may either host a Cuppa event or attend as a guest.

#CuppaForCANSA #CANSACares #CANSACareAndSupport #TimeToTakeHeartTogether #FiveRosesSA

The theme for this year’s Cuppa is ‘Time To Take Heart Together’. CANSA’s National Sustainability Manager, Anita Snyders, explains, “After two years of hosting virtual Cuppa events, we’re so excited to come together with loved ones, friends, and colleagues, not only to spend time with one another, but also to show our hearts by supporting the fight against cancer.”

The theme also has a deeper meaning representing the importance of the power of togetherness. “Cancer is not a disease to be fought alone, and cancer patients (Survivors), loved ones and caregivers need our support and encouragement,” Snyders added.

“CANSA invites you to host your own Cuppa event. The first step is to register as a host, on the Cuppa For CANSA website or email adewitt@cansa.org.za – registration is open to individuals as well as Corporates. A regional CANSA staff partner will contact you to discuss details about your event such as the date and venue, if you would like to arrange a cancer survivor or celebrity guest speaker, as well as help you with invitations and relevant marketing materials,” Snyders continues.

Hostesses can host events under this year’s theme ‘Time to Take Heart Together’ and share CANSA’s online support groups and resources to encourage those affected by cancer. CANSA is committed to connecting people facing cancer with information, day-to-day help as well as emotional support they need in the communities where they live. CANSA’s aim is to ensure that cancer Survivors and their loved ones do not have to face cancer alone; it’s here to support them through every step of their cancer journey.

Alternately, hostesses can choose their own theme, or even use Cuppa to mark a special day by hosting a ‘Birthday Cuppa’ or ‘Women’s Day Cuppa’. It is up to the hosts, to tie in aspects such as décor, beverages, and snacks with the theme.

CANSA is thankful to Five Roses, who is the official Cuppa For CANSA tea partner and have come on board once again by sponsoring tea for each event, raising awareness through their social media platforms and sponsoring gifts for this year’s Hostess challenge.

Limited edition, Cuppa For CANSA, merchandise is available to purchase and make the ideal gift for Cuppa guests. The 2022 Cuppa mugs come in four gorgeous colours, linked to the theme, and are R60 each while the beautiful Headwear is R55 each.

Cuppa hosts are eligible to enter the national Cuppa For CANSA competition to stand the chance of winning prizes that include sponsored Body Kind sports bras by bounti and air fryers.

Snyders concludes, “It’s easy to see why Cuppa For CANSA is one of the highlights on the CANSA calendar as this event brings people together in a fun way, giving them the opportunity to inspire and make a difference to those affected by cancer by enabling our care and support programmes. We hope you will support your local Cuppa event(s) this year.”

About Five Roses

For over 110 years, Five Roses has artfully blended smooth, fragrant and beautifully balanced teas from around the world. The superior Ceylon blend, their signature tea, is created using the finest tea leaves from Sri Lanka and Africa, which bring the distinctive aroma and refreshingly smooth taste of Five Roses Ceylon tea. Every box of Five Roses is approved by their Tea Master, Dinesh Wijeyawardana who is the sixth Five Roses’ Tea Master since their inception. Dinesh has over 30 years’ experience in blending tea and is entrusted with the unique Five Roses recipe, and the responsibility of ensuring there is unsurpassed flavour, strength and aroma in every cup.

(For more information, please contact Lucy Balona, Head: Marketing and Communication at CANSA at email lbalona@cansa.org.za. Call 011 616 7662 or mobile 082 459 5230.)

Time to Take Heart Cuppa Merchandise

Time to Take Heart Cuppa Merchandise

We have exciting new ‘Time to Take Heart’ Cuppa mugs available in four colours (R60) and ‘Time to Take Heart’ Headwear (R55) for sale as part of our 2022 campaign.

These are limited stock so get your orders in:

 • if you are a Cuppa host, please contact your CANSA staff partner for details / place orders.
 • if you are a member of the public (not hosting an event) please contact your local CANSA Care Centre to place orders, alternately contact Angelique de Witt adewitt@cansa.org.za
Cuppa Competition – Time to Take Heart Together 

Cuppa Competition – Time to Take Heart Together 

Enter the national Cuppa For CANSA competition and win fantastic prizes, just for hostesses and hosts!

Here’s how it works: Terms and Conditions

 • Host a Cuppa event any time in August, September, until 31 October 2022
 • Register here and find resources to plan your event…
 • First Hosts Registered Prize: The first x 19 hosts to register as a host regardless of which month their event will be hosted in (August, September, October) online or via email: adewitt@cansa.org.za will receive a bounti Body Kind sports bra valued at R1 000 each. Prizes will be distributed once the event has been held and income banked.
 • Draw: Hosts raising a minimum of R5 000 or more are eligible to go into a monthly draw to win an air fryer.  There is one air fryer to be won per month (August, September, October). Prizes will be distributed once the event has been held and income is banked. 
 • Announcements Prize Winners Draw:  for August (15 September) | for September (17 October) | for October (15 November).
 • Most Funds by End October Prize: the hostess that raises the most funds, banked before the end of October, gets a chance to win a special air fryer.

Five Roses will sponsor tea for your Cuppa event(s) – contact your CANSA staff partner and allow 10 days to organise stock.

Photos and / or videos must be shared online on any social media platform and tag CANSA at least once for each Cuppa event you host.

Once you have registered and have been contacted by your staff partner, your guest list details must be submitted (post event) to your staff partner per event.

*Please Note: similar products (air fryers) will be sourced as prizes…

We look forward to seeing your entries of your Cuppa event!

CANSA SPAR Virtual Tea – National Winners

CANSA SPAR Virtual Tea – National Winners

As part of special celebrations for its 90th Anniversary, CANSA hosted four CANSA SPAR Tea Cuppa For CANSA, events in Pretoria, Bloemfontein, Durban, and Paarl on 30 of October 2021 in a virtual format. The events aimed to bring awareness to CANSA’s on-going fight against cancer as well as raise funds towards their care and support programmes for those affected by cancer.

The theme for this year was ‘Live, Laugh, Love’ and even though the events took place virtually, they still followed the original approach that they had done in previous years.

Table settings were judged on Friday, 29 October 2021 by way of uploading photos to the designated platforms. Teas (on the 30th) were hosted from 9 to 1 pm, during which a virtual celebratory CANSA 90th anniversary live broadcast was shared with hosts and their guests via a special link. Other sponsors, donors and celebrities then joined us for the announcement of the 2021 CANSA SPAR Tea winners.”

Winner 2021:

National Winner CANSA SPAR Tea: Elana van Breda (Gauteng)

Winners of the Maroela Media competition to find the best table per category:

 • CANSA interpretation – Hanlie Janse van Rensburg (Gauteng)
 • Best flowers – Judith Reed (Paarl)
 • Table etiquette – Suretha Burger (Paarl)
 • Interpretation theme – Chriszanne Potgieter (Gauteng)
 • Passion for entertaining – Elana van Breda (Gauteng)
 • Creative SPAR table – Juanita Mclellan (Gauteng)
 • Passion for small gifts – Susan van Zyl (Gauteng)
 • Men’s table – Johannes Prinsloo (Gauteng)

The reader who one the Blikkantien Koffiestel was Charmaine Knoetze.

Live, Laugh and Love with CANSA SPAR Virtual Tea

Live, Laugh and Love with CANSA SPAR Virtual Tea

6 October 2021 – As part of special celebrations for its 90th Anniversary, CANSA is hosting four CANSA SPAR Tea Cuppa For CANSA, events in Pretoria, Bloemfontein, Durban, and Paarl on 30 of October 2021 in a virtual format. The events aim to bring awareness to CANSA’s on-going fight against cancer as well as raise funds towards their care and support programmes for those affected by cancer.

Maria Scholtz, former Head of Sustainability at CANSA says, “Despite COVID-19’s continued impact, the annual CANSA tea remains one of the highlights on our calendar. In collaboration with event partner, SPAR, it promises to continue the excitement, with a competition, prizes, goody bags and a special livestreamed broadcast with entertainment. What is special, is that anyone, no matter where you live, can take part by hosting an event in the comfort of your home or venue of choice.”

The theme for this year is ‘Live, Laugh, Love’ and even though the events take place virtually, they will still follow the original approach that they have done in previous years.

Scholtz explains, “Table settings will be judged on Friday, 29 October by way of uploading photos to our designated platforms. Your tea (on the 30th) can be hosted from 9 to 1 pm, during which a virtual celebratory CANSA 90th anniversary live broadcast, will be shared with you and your guests via a special link. Other sponsors, donors and celebrities will then join us for the announcement of the 2021 CANSA SPAR Tea winners.”

Five Roses tea is once again the official tea partner for the event and a limited edition, 2021 Cuppa For CANSA mug was designed by Jenna Clifford, especially for CANSA’s 90th anniversary. Mugs can be purchased from CANSA Care Centres across South Africa and cost R129. Specially designed headwear is also available at CANSA Care Centres or on the CANSA eStore. And CANSA welcomes media partner, Maroela Media for the first time for the campaign who celebrate its 10th anniversary.

“CANSA is committed to connecting people facing cancer with information, day-to-day help as well as emotional support they need in the communities where they live,” adds Scholtz.

Funds raised through the support of campaigns such as Cuppa For CANSA, ensures that CANSA can continue offering service and holistic care and support to those affected by cancer.

Scholtz concludes, “Our aim is to ensure that cancer survivors and their loved ones don’t have to face cancer alone; we’re here to support them through every step of their cancer journey.”

Contact Anita Snyders on asnyders@cansa.org.za for more details or to host an event. A reminder for hostesses, hosts and guests to comply with all health and safety regulations as per COVID-19.

(For more information, please contact Maria Scholtz, Head: Sustainability at CANSA at email mscholtz@cansa.org.za. Call 013 741 5441 or mobile 083 280 0725.)

 

Lock Your Hug in a Cuppa

Lock Your Hug in a Cuppa

Has lockdown got you down? No hugging bugging you out? Is isolation causing frustration?

Then it’s time for a Cuppa – a VIRTUAL Cuppa For CANSA!

Lock your hug in a cuppa by joining our Virtual Cuppa For CANSA 1-minute challenge and help us raise funds to deliver much needed care and support services to those affected by cancer.

All you need to do is:

1) Using a cuppa, make your favourite healthy sweet treat or savoury snack
2) While it’s cooking, create a short video of you doing some type of physical activity while you wait.
3) Send your HUG (i.e. challenge) to your family and friends
4) Pledge your donation to CANSA
5) Upload your video to Facebook using the hashtag #VirtualCuppaForCANSA
6) Have FUN and be creative

Guidelines:

 • Keep recipes quick and easy
 • Use ingredients which will be available during lockdown and most likely already at home
 • Try using recipes which are low in sugar and include fresh fruits and veggies
 • Keep the video to 1 minute
 • Please remember to include your pledge to CANSA and add the donation link to your post: https://www.quicket.co.za/event/103798/collect

Videos will be shared on our Facebook page. The CANSA team has started the challenge – see our video here: https://vimeo.com/409732363