Nasionale Cuppa For CANSA Dag – Bederf met Hoop!

English Media Release

18 Julie 2018 – KANSA is opgewonde om aan te kondig dat die eerste ‘Nasionale Cuppa For CANSA Dag’ op 3 Augustus 2018 plaasvind as deel van die Cuppa For CANSA veldtog wat tradisioneel elke jaar van Junie tot 31 Oktober aangebied word.

KANSA daag alle werksplekke, besighede en diensorganisasies uit om KANSA se ‘Bederf met Hoop/ Splash out Hope’ veldtog te ondersteun om so bewustheid te verskerp vir almal wat deur kanker geraak word. Ondersteuning van die projek sluit die volgende in: tree op as gasheer of –vrou vir ‘n Cuppa by jou werksplek en deel die geleentheid met ander deur foto’s daarvan op KANSA se Nasionale Facebook Bladsy – CANSA The Cancer Association of South Africa op 3 Augustus te plaas.

Maria Scholtz, KANSA se Nasionale Hoof van Volhoubaarheid sê: “Kuier saam met jou kollegas en geniet saam ‘n koppie van julle gunsteling drinkgoed en help so vir KANSA om opnuut bewustheid te skep oor die uitdagings wat werknemers, werkgewers en maatskappye ondervind wanneer iemand in die werksplek deur kanker geraak word. Lewe in die werksplek word makliker as jy en jou kollegas soveel as moontlik van kanker af weet. Ons weet dat werk vir die meeste kankeroorwinnaars ‘n waardevolle deel is van die pasiënt se pad na herstel. Die werksplek en die vermoë om ten spyte van kanker nog te kan werk, gee vir die persoon nog ‘n doel om te lewe en help om normaliteit te probeer herstel. Die diagnose van kanker is so erg dat dit ‘n persoon se lewe heeltemal en drasties omverwerp. ‘n Cuppa bied aan mense in die werksplek die geleentheid om meer oor kanker te wete te kom en help hulle om die persoon wat met kanker gediagnoseer is, te hanteer en te ondersteun. Kankeroorwinnaars baat geweldig baie deur die ondersteuning en aanvaarding van hul siekte deur hul kollegas.”

Deelnemers aan Cuppa funksies wat hul foto’s op KANSA se webwerf met ander deel, staan ‘n kans om wonderlike pryse in ‘n kompetisie te wen. Meer inligting oor die kompetisie kan hier verkry word…

“Hierdie is dus ‘n geleentheid vir korporatiewe maatskappye om hulle steun te verleen aan kankeroorwinnaars en om te bewys dat hulle saamspan in die stryd teen kanker. Skep ‘n feestelike atmosfeer by Cuppa geleenthede en skenk ‘n donasie van R400. Vir so ‘n skenking sal jy 6 spesiale en beperkte hoeveelheid Cuppa bekers, 6 ‘Splash Out Hope’ kentekens en ‘n CANSA Bannerthon van jou plaaslike KANSA SorgSentrum ontvang,” sê Scholtz.

Op die kleurvolle banier is die slagspreuk ‘Supporting the fight against cancer’ gedruk en dit spog ook met ‘n lint in pink en blou, wat verteenwoordigend is van alle soorte kankers. Word ‘n gasheer of –vrou van ‘n Cuppa geleentheid op ‘Nasionale Cuppa for CANSA Dag’, en word ‘n werknemer of werkgewer wat hoop bied aan almal wat deur kanker geraak word. Fondse wat so ingesamel word, word gebruik vir KANSA se versorging- en ondersteuningprogramme  vir Kankeroorwinnaars (pasiënte).

Vir meer inligting skakel asseblief vir Maria Scholtz, Hoof: Volhoubaarheid by KANSA. Stuur ‘n epos aan mscholtz@cansa.org.za of skakel 083 280 0725.

Meer oor KANSA

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing (meer as R12miljoen jaarliks spandeer) word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk. Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom. Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 11 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte.

Navrae KANSA

Besoek www.cansa.org.za of kontak jou naaste KANSA SorgSentrum, skakel KANSA tolvry of kontak jou naaste KANSA SorgSentrum, skakel KANSA tolvry 0800 22 66 22 of stuur ‘n epos aan: info@cansa.org.za. KANSA bied meertalige ondersteuning aan op Whatsapp: 0721979305 vir Engels en Afrikaans en 0718673530 vir  Xhosa, Zulu, Sotho en Siswati.  Volg KANSA op Twitter: @CANSA (http://www.twitter.com/CANSA), sluit aan by KANSA op Facebook: CANSA The Cancer Association of South Africa en volg KANSA op Instagram: @cancerassociationofsouthafrica

National Cuppa For CANSA Day – Splash Out Hope!

National Cuppa For CANSA Day – Splash Out Hope!

Afrikaanse Persvrystelling

18 July 2018: CANSA is excited to announce the first ‘National Cuppa For CANSA Day’ taking place on 3 August 2018, as part of the Cuppa For CANSA campaign, traditionally held from June to 31 October annually.

CANSA challenges all workplaces, businesses and service organisations to ‘Splash out Hope’, and to raise awareness of those affected by cancer, by hosting a Cuppa in the work place, and sharing photos of events on CANSA’s National Facebook Page CANSA The Cancer Association of South Africa on 3 August.

Maria Scholtz, National Head Sustainability states, “By sharing your favourite beverage at a Cuppa with work colleagues, we also aim to create awareness of the challenges both employees and companies experience when having to deal with the cancer. Life in the workplace is made easier if both you and your colleagues know as much as possible. We know that for some, work actually forms a valuable part of most cancer Survivors’ recovery. It provides them with a sense of purpose and normality when, often, their lives have been turned drastically off-course. It’s about educating employees, providing them with information that enables them to deal with their colleagues who are living with cancer. Cancer Survivors benefit greatly from support and acceptance by their colleagues.”

Participants who share photos will be entered into a competition, and stand a chance to win wonderful prizes. Competition details may be found here…

“So here’s an opportunity for corporate companies to show their support by committing to fight back against cancer. Create a festive atmosphere at Cuppa events and donate R400 to receive six limited edition Cuppa mugs; six ‘Splash Out Hope’ badges and a CANSA Bannerthon from local CANSA Care Centres,” urges Scholtz.

The colourful banner is printed with the slogan ‘Supporting the fight against cancer’ and has a cancer ribbon in pink and blue to designate all cancers. By hosting or attending a Cuppa event on ‘National Cuppa for CANSA Day’, employers and employees can give hope to those affected by cancer, by raising funds towards CANSA’s care and support programmes for cancer Survivors (patients).

For more information, please contact Maria Scholtz, CANSA Head of Sustainability, email mscholtz@cansa.org.za or mobile 083 280 0725.

About CANSA

CANSA offers a unique integrated service to the public and to all people affected by cancer. CANSA is a leading role-player in cancer research (more than R12 million spent annually) and the scientific findings and knowledge gained from our research are used to realign our health programmes, as well as strengthen our watchdog role to the greater benefit of the public.

Our health programmes comprise health and education campaigns; CANSA Care Centres that offer a wide range of care and support services to those affected by cancer; stoma and other clinical support and organisational management; medical equipment hire, as well as a toll-free line to offer information and support.

We also supply patient care and support in the form of 11 CANSA Care Homes in the main metropolitan areas for out-of-town cancer patients; a Wellness Centre based in Polokwane; and CANSA-TLC lodging for parents and guardians of children undergoing cancer treatment.

Queries CANSA

Visit www.cansa.org.za,or contact CANSA toll-free on 0800 22 66 22 or email info@cansa.org.za – follow CANSA on Facebook | Twitter | Instagram. CANSA offers multi-lingual support on WhatsApp: 0721979305 for English and Afrikaans, and 0718673530 for Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati.

Splash out Hope this Cuppa Season for cancer Survivors

Splash out Hope this Cuppa Season for cancer Survivors

Afrikaanse Media Vrystelling

20 June 2018: CANSA is excited to announce the 2018 Cuppa For CANSA season open, which will run from June to 31 October 2018. By hosting or attending a Cuppa event, the public will be able to ‘splash out Hope’ to those affected by cancer, by raising funds towards CANSA’s care and support programmes for cancer Survivors.

“A Cuppa event provides the opportunity to gather for a commendable purpose, while socialising and having fun together. It can be big or small; with family, friends or colleagues; and be held at any venue, allowing the host / hostess to use their individual flair and creativity,” says CANSA’s Head of Sustainability, Maria Scholtz.

CANSA is thankful to Five Roses, who have come on board as the official tea partner for Cuppa For CANSA. Five Roses have created a limited edition Smooth Ceylon Blend 52s pack featuring the pink and blue CANSA ribbon and for every pack sold R1 will be donated to CANSA. Packs will be available for sale across all retailers from Women’s Month in August to Breast Cancer Awareness month in October.

Cuppa ‘I splashed out HOPE’ badge

“This year, we’re selecting the best Cuppa event per region, and winners will receive a Five Roses gift hamper. A limited edition, specially designed apron and oven mitts prize, will be awarded nationally for the best Cuppa recipes received. We encourage hosts to make use of ‘healthy food and beverage options’ at their event, as CANSA promotes a balanced lifestyle to lower the cancer risk,” added Scholtz.

Chaine Des Rotisseurs and Megan Pentz-Kluytz, CANSA’s consulting dietician, have delivered delicious, healthy recipe options, available at www.cuppa.org.za to inspire hosts. Those who would like to host an event may contact their local CANSA Care Centre for host packages, and invite all their contacts to support their event. Specially branded Cuppa mugs (R50) and ‘I splashed out Hope’ badges may also be purchased by hosts or the public at Care Centres, as a special keepsake,” Scholtz continues.

Corporates and others keen to drink a Cuppa for a good cause are encouraged to diarise the first ever, upcoming ‘National Cuppa For CANSA Day’ (3 August 2018). CANSA is challenging the working community to ‘splash out Hope’, and to raise awareness of those affected by cancer, by sharing photos of their event on CANSA’s National Facebook Page – CANSA The Cancer Association of South Africa. Details regarding participation will follow closer to the time.

Scholtz concludes, “Our care and support programmes offered to cancer Survivors (patients), caregivers and loved ones via more than 28 CANSA Care Centres, are dependent on funds raised by our Cuppa campaign. Our service extends across 300 communities country-wide and assists 50 300 people affected by cancer on an annual basis, through education, screening, counselling, support groups, wigs, prostheses, medical equipment hire, home-based care, assistance with wound care and stoma clinics. What could be more satisfying than time well spent with friends, family and colleagues sharing a Cuppa, while ‘splashing out Hope’ to help those fighting cancer?”

For more information, please contact Maria Scholtz, CANSA Head of Sustainability, email mscholtz@cansa.org.za or mobile 083 280 0725.

About CANSA

CANSA offers a unique integrated service to the public and to all people affected by cancer. CANSA is a leading role-player in cancer research (more than R12 million spent annually) and the scientific findings and knowledge gained from our research are used to realign our health programmes, as well as strengthen our watchdog role to the greater benefit of the public.

Our health programmes comprise health and education campaigns; CANSA Care Centres that offer a wide range of care and support services to those affected by cancer; stoma and other clinical support and organisational management; medical equipment hire, as well as a toll-free line to offer information and support.

We also supply patient care and support in the form of 11 CANSA Care Homes in the main metropolitan areas for out-of-town cancer patients; a Wellness Centre based in Polokwane; and CANSA-TLC lodging for parents and guardians of children undergoing cancer treatment.

Queries CANSA

Visit www.cuppa.org.za or www.cansa.org.za, or ontact CANSA toll-free on 0800 22 66 22 or email info@cansa.org.za – follow CANSA on Facebook | Twitter | Instagram. CANSA offers multi-lingual support on WhatsApp: 0721979305 for English and Afrikaans, and 0718673530 for Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati.

Cuppa ‘Healthy Recipe’ Competition

Cuppa ‘Healthy Recipe’ Competition

For the 2018 #CuppaForCANSA season, CANSA will be running a ‘Healthy Recipe’ Competition, as CANSA is all about living a balanced lifestyle and making smart and healthy food choices.

Cuppa hosts can enter this competition by submitting their healthy alternative cake, cupcake, tart, etc. recipe.

A limited edition, specially designed apron and oven mitts prize, will be awarded nationally for the best healthy, delicious recipes received.

This year, we really want our Cuppa participants to stand with us in health, by making healthy alternatives for their Cuppa event!

Find inspiration in recipes from Chaine Des Rotisseurs and Megan Pentz-Kluytz, CANSA’s consulting dietician:

Download:

More eats & drinks inspiration here…

About Cuppa For CANSA

Visit www.cuppa.org.za for more information and read our Cuppa launch media release…

Ondersteun Kankeroorwinnaars tydens KANSA se ‘Cuppa For CANSA’ Seisoen

English Media Release

20 Junie 2018 – KANSA is opgewonde om aan te kondig dat KANSA se 2018 ‘Cuppa For CANSA’ veldtog in Junie 2018 afskop. Die veldtog sal voortduur tot 31 Oktober 2018. Deur ‘n Cuppa geleentheid aan te bied of by te woon, help lede van die publiek om geld in te samel om almal wat deur kanker geraak word, te help. Die geld wat deur Cuppa For CANSA ingesamel word, word gebruik vir die versorging en ondersteuningprogramme vir kankeroorwinnaars.

“Die aanbieding van ‘n Cuppa geleentheid bied aan almal die geleentheid om te ontmoet en om lekker saam te kuier vir ‘n goeie en lofwaardige doel. Die samekoms kan groot of klein wees; met familie, vriende of kollegas; en kan aangebied word by enige kuierplek. Dit bied ook aan die gasheer of –vrou die geleentheid om hul individuele en unieke styl en kreatiwiteit te gebruik, uit te leef en ten toon te stel,” sê KANSA se Hoof van Volhoubaarheid, Maria Scholtz.

KANSA is dankbaar dat Five Roses aan boord gekom het as die amptelike vennoot wat tee verskaf vir Cuppa For CANSA 2018. Five Roses het ‘n spesiale en beperkte versameling van ‘Smooth Ceylon Blend 52’ pakke ontwerp en beskikbaar gestel vir Cuppa For CANSA 2018. Die pakkies tee sal versier word met ‘n pienk of blou KANSA lint. Vir elke pak tee wat verkoop word, skenk Five Roses R1 aan KANSA. Hierdie spesiale pakke Cuppa For CANSA tee sal beskikbaar wees en kan gekoop word by alle kleinhandelaars. Die veldtog strek vanaf Vrouemaand in Augustus tot en met Oktober wanneer KANSA ‘n veldtog oor die Bewusmaking van Borskanker loods.

Cuppa Kentekens ‘I splashed out HOPE’

“Vanjaar kies ons die beste Cuppa geleentheid of aanbieding per streek en streekswenners sal elkeen ‘n spesiale Five Roses geskenkpak ontvang. ‘n Beperkte hoeveelheid voorskote en oondhandskoene wat spesiaal vir die geleentheid ontwerp is, sal as pryse gegee word aan die beste Cuppa resepte wat ontvang word. Ons moedig gashere en –vroue aan om gesonde kos en drinkgoed aan te bied by hul Cuppa funksies omdat KANSA ‘n gebalanseerde en gesonde leefstyl voorstaan. ‘n Gesonde dieet verminder die risiko van kanker, ” voeg Scholtz by.

Chaine Des Rotisseurs en Megan Pentz-Kluytz, KANSA se konsultant dieetkundige, het heerlike en gesonde resepte beskikbaar gestel. Hierdie resepte is beskikbaar by www.cuppa.org.za en sal gashere van Cuppa For CANSA funksies aanspoor om dadelik te begin bak en brou. As jy ‘n Cuppa geleentheid wil aanbied, kontak jou plaaslike KANSA SorgSentrum om pakkette vir gashere en –vroue te ontvang. Kontak dan al jou kontakte en nooi hulle uit om jou spesiale Cuppa funksie te ondersteun. Spesiale Cuppa bekers word verkoop vir R50 elk en kentekens met die woorde: ‘I splashed out Hope’ kan ook deur die gasheer of –vrou of lede van die publiek gekoop word. Die bekers en kentekens sal jou herinner aan die spesiale Cuppa funksie wat jy ondersteun of aangebied het,” voeg Scholtz by.

Korporatiewe maatskappye en ander wat graag ‘n Cuppa vir ‘n goeie doel wil drink word aangemoedig om die datum van 3 Augustus 2018 in hul dagboeke aan te teken. Op die dag word die eerste ‘Nasionale Cuppa For CANSA Dag’ ooit aangebied. KANSA daag die werkgemeenskap uit om te ‘Bederf Met Hoop’ en om sodoende bewustheid te verhoog vir almal wat deur kanker geraak word. Neem foto’s van jou spesiale Cuppa funksie en deel dit met ander op KANSA se Nasionale Facebook bladsy – CANSA The Cancer Association of South Africa. Besonderhede rakende deelname sal nader aan die tyd beskikbaar gestel word.

Scholtz voeg by: “Ons sorg- en ondersteuningsprogramme wat aan kankeroorwinnaars (pasiënte), versorgers en geliefdes verskaf word en beskikbaar is by meer as 28 KANSA SorgSentrums landswyd, is afhanklik van die fondse wat ingesamel word deur ons Cuppa-veldtog. Ons diens bereik 300 gemeenskappe landswyd en help jaarliks 50 300 mense wat deur kanker geraak word. Die fondse word gebruik vir opvoeding, sifting, berading, ondersteuninggroepe, pruike, prosteses, die verhuring van mediese toerusting, tuisversorging, hulp met die versorging van wonde en stomaklinieke. Wat kan meer bevredigend wees as tyd wat saam met vriende, familie en kollegas geniet word tydens ‘n Cuppa as jy weet dat jy terselfdertyd Hoop Versprei aan hulle wat in ‘n geveg teen kanker betrokke is?”

Vir meer inligting skakel asseblief vir Maria Scholtz, Hoof: Volhoubaarheid by KANSA. Stuur ‘n epos aan mscholtz@cansa.org.za of skakel 083 280 0725.

Meer Oor KANSA

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en mense geaffekteer deur kanker. As ‘n leidende rolspeler in kankernavorsing (meer as R12miljoen jaarliks spandeer) word die wetenskaplike bevindinge en kennis wat deur ons navorsing opgedoen word, gebruik vir ons gesondheidprogramme en om ons rol as waghond tot groter voordeel van die publiek te versterk.

Ons gesondheidprogramme bestaan uit bewusmaking van gesondheid, siftingstoetse vir kanker en veldtogte oor gesondheidopvoeding, KANSA Sorgsentra wat ‘n wye verskeidenheid van sorg- en ondersteuningsdienste bied aan mense wat deur kanker geraak word, stoma en ander kliniese ondersteuning en organisatoriese bestuur, verhuring van mediese toerusting sowel as a tolvrye nommer wat geskakel kan word om inligting en ondersteuning te bekom.

Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm van 11 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas vir weg-van-die-huis kankerpasiënte plus een hospitium in Polokwane, sowel as KANSA-TLC verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Navrae KANSA

Vir meer inligting besoekwww.cuppa.org.za of  www.cansa.org.za, of kontak KANSA tolvry by 0800 22 66 22 of of stuur ‘n epos na info@cansa.org.za – volg KANSA op Twitter, Facebook, en Instagram. KANSA bied veeltalige ondersteuning aan op  Whatsapp: 0721979305 vir Engels en Afrikaans en 0718673530 vir Xhosa, Zulu, Sotho and Siswati.

National Cuppa For CANSA Day – August 2018

National Cuppa For CANSA Day – August 2018

CANSA has decided to instate a ‘National Cuppa For CANSA Day’ – the first ever national celebration will take place on 3 August 2018. Corporates and others keen to support a good cause are encouraged to host a Cuppa on the day. Read media release: English | Afrikaans

CANSA’s Care Centres offer care and support to local communities, by providing cancer education and information to help reduce the cancer risk, as well as cancer screening and early detection programmes to those who have limited access to health care. ‘Splash Out Hope’ to those affected by cancer by participating!

How to Participate

  1. Order your Cuppa For CANSA stock: for a donation of R400 you will receive: x 6 limited edition Cuppa mugs; x 6 ‘Splash Out Hope’ badges and a CANSA Bannerthon –  view here… – order from your local CANSA Care Centre.
  2. Enjoy a Cuppa with colleages: Arrange for your colleagues to join you for a quick “Cuppa” on the 3rd of August 2018 and take some fun photo’s!
  3. Log into Facebook and Like: https://www.facebook.com/CancerAssociationOfSouthAfrica – post your fun filled National Cuppa For CANSA Day photo! Participants will be required to send a Facebook Private Message to the Page itself with the following details: Contact telephone number during office hours for the period when winners will be contacted, e.g. 17 August 2018. Email address for further correspondence regarding the competition. An indication whether the participant wishes to subscribe to CANSA’s monthly e-newsletter and confirm which email address should be used for subscription purposes.
  4. Download: National Cuppa For CANSA Day: Photo Competition Terms & Conditions
Purchase a ‘Splash Out Hope’ Mug Cuppa Keepsake

Purchase a ‘Splash Out Hope’ Mug Cuppa Keepsake

Anyone can become a #CuppaForCANSA host, by simply contacting their local CANSA Care Centre and using the handy tips available on the Cuppa website.

We encourage you to take part in this Cuppa season, by being a host, or as a guest of one of the CANSA Cuppa’s. Let your creative juices loose, and host a Cuppa.

For this year’s Cuppa, we have some lovely mugs available for purchase at R5o each. These mugs are a great keepsake for the Cuppa season and a wonderful addition to any event.

About Cuppa

For more info contact your local CANSA Care Centre, and visit www.cuppa.org.za